About Us

เด็กเรียน.com

เราต้องการสร้างวิชาเรียน ที่ออกจากประสบการณ์ตรงของมืออาชีพ และต้องการสร้างต้นแบบของแนวคิด ที่นำมาสอนให้กับนักเรียนใน เด็กเรียน.com เพราะเราเชื่อว่า คนที่ประสบความสำเร็จจะต้องเริ่มจากความคิดที่ถูกต้อง ส่วนตัวของผม ครูป็อบ ปริญญา นิลรัตนคุณ  ผมเริ่มต้นในการทำธุรกิจ จากความฝันและสร้างความฝันมาเรื่อยๆ จนได้คำตอบของความรู้ คือ คนที่ประสบความสำเร็จต้องมีต้นแบบ ไม่ว่าเราจะทำงานอะไรก็แล้วแต่ ถ้าเรายังคงเกินด้วยตัวเอง เชื่อตัวเองจนไม่มองใครเลย มีเพียง 1% ที่ประสบความสำเร็จ แต่คนๆนั้นต้อง เก่งมาก แตกต่างจากคนอื่นมากๆ 

คอร์สเรียนออนไลน์

เราต่างจากทุกคอร์ส เราเราไม่สอน แต่เราบอกว่าทำยังไง วิธีการสอนของเรา คือการนำเสนอ เริ่มจากแนวคิด ตามด้วย ผลลัพธ์ และบอกขั้นตอน ว่าต้องทำแบบนี้ถึงจะเป็นแบบนี้ คุณอยากเป็นใคร เลือกแล้วฟัง ผมจะสรุปเนื้อในเชิงวิชาการให้อย่างละเอียด เพราะคนที่สำเร็จถึงไม่รู้วิชาการ แต่วิธีคิดก็เข้าเชิงวิชาการอยู่ดี

ประเด็นที่เรานำเสนอ

ทำไมต้องเรียนรู้เรื่องนี้.....เหมาสำหรับใคร 

ความสำเร็จที่ต้นแบบได้รับ

จุดเริ่มต้น

วิธีคิดในการเริ่มธุรกิจ

ปัญหาอะไรที่เจอ

การแก้ปัญหาใช้วิธีอะไร

จุดที่เกิดอุปสรรคมากสุดคือ

เมื่อถึงจุดนี้ ได้แนวคิดอะไร

บอกวิชาความสำเร็จให้กับทุกคน

สรุปประเด็นเชิงวิชาการ